Filter by:

Clear All
Min: 149.00 ₪ Max: 999.00 ₪
₪149 ₪999
banner

טליתות
מיין לפי

טלית מפוארת מצמר "דוד" (לבן)

טלית מפוארת מצמר "דוד" (לבן)
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מפוארת מצמר "דוד" (שחור)

טלית מפוארת מצמר "דוד" (שחור)
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מפוארת מצמר "כתר" (כחול)

טלית מפוארת מצמר "כתר" (כחול)
499.00 ₪ 439.00 ₪

טלית מפוארת מצמר "כתר" (שחור)

טלית מפוארת מצמר "כתר" (שחור)
499.00 ₪ 439.00 ₪

טלית מפוארת מצמר "מלכות" (לבן)

טלית מפוארת מצמר "מלכות" (לבן)
519.00 ₪ 459.00 ₪

טלית מפוארת מצמר "מלכות" (שחור)

טלית מפוארת מצמר "מלכות" (שחור)
519.00 ₪ 459.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (זהב) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (זהב) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק ים) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק ים) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (ירוק) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (כחול) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "ירושלים העתיקה ברכה" (כחול) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (זהב) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (זהב) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק ים) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק ים) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (ירוק) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל

טלית מצמר עם ריקמה "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל
599.00 ₪ 499.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "יופי ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "יופי ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (טורקיז) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (טורקיז) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "מרים ודבורה" - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "מרים ודבורה" - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "נוף ירושלים " (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "נוף ירושלים" (כחול) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "נוף ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "נוף ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (כחול) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "שנים עשר השבטים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "שערי ירושלים" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "שערי ירושלים" (כחול) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה ומשי "שערי ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה ומשי "שערי ירושלים" (צבעוני) - יאיר עמנואל
850.00 ₪ 750.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (כסף) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל
799.00 ₪ 699.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה "שנים עשר השבטים" - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה "שנים עשר השבטים" - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (זהב) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (כסף) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ארבע האמהות" (צבעוני) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "גזרי נייר" - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "גזרי נייר" - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (זהב) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (כסף) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (כסף) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל

סט טלית מכותנה עם ריקמה מלאה "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - יאיר עמנואל
1,199.00 ₪ 999.00 ₪