Filter by:

Clear All
Min: 38.00 ₪ Max: 1,099.00 ₪
₪38 ₪1099
banner

מגשים לחלות שבת
מיין לפי

מגש אובלי לחלה "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה "פרח" (אדום) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה "פרח" (אדום) - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה "פרח" (כחול) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה "פרח" (כחול) - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (ורוד) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (ורוד) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (קשת) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם רגליות "רימונים" (קשת) - לילי אומנות
319.00 ₪ 279.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "רימונים" - לילי אומנות

מגש אובלי לחלה עם שוליים רחבים "רימונים" - לילי אומנות
289.00 ₪ 259.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" (כסף) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" (כסף) - לילי אומנות
569.00 ₪ 499.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "ירושלים" (צבעוני) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרח" (כסף) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרח" (כסף) - לילי אומנות
569.00 ₪ 499.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כסף) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כסף) - לילי אומנות
569.00 ₪ 499.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (סגול) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (סגול) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (לבן)- לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש לחלה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (ירוק) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (ירוק) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש לחלה שמנת ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
589.00 ₪ 539.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "פרחים" (סגול) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "פרחים" (סגול) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל רימונים" (לבן) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל רימונים" (לבן) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם ידיות ניקל רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
369.00 ₪ 329.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרח" (שחור) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרח" (שחור) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (סגול) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (סגול) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (כתום) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (כתום) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (לבן) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (קשת) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (קשת) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (תכלת) - לילי אומנות

מגש מלבני לחלה עם רגליות "רימונים" (תכלת) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

מגש מניפה לחלה "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "פרחים" (סגול) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "פרחים" (סגול) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "פרחים" (צבעוני) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "רימונים" (כתום) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "רימונים" (כתום) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש מניפה לחלה "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש מניפה לחלה "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (לבן) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מגש עגול לחלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
379.00 ₪ 339.00 ₪