Filter by:

Clear All
Min: 15.00 ₪ Max: 2,699.00 ₪
₪15 ₪2699
banner

שבת
מיין לפי

מגש לחלה מנירוסטה עם מסגרת מעוטרת

מגש לחלה מנירוסטה עם מסגרת מעוטרת
35.00 ₪ 38.00 ₪

ברכונים מזכוכית "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

ברכונים מזכוכית "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
199.00 ₪ 169.00 ₪

ברכונים מזכוכית "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

ברכונים מזכוכית "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
199.00 ₪ 169.00 ₪

ברכונים מזכוכית "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

ברכונים מזכוכית "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
199.00 ₪ 169.00 ₪

ברכונים מזכוכית "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

ברכונים מזכוכית "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
199.00 ₪ 169.00 ₪

ברכונים מזכוכית "רימונים" (כתום) - לילי אומנות

ברכונים מזכוכית "רימונים" (כתום) - לילי אומנות
199.00 ₪ 169.00 ₪

ברכונים מזכוכית "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

ברכונים מזכוכית "רימונים" (לבן) - לילי אומנות
199.00 ₪ 169.00 ₪

ברכונים מזכוכית "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

ברכונים מזכוכית "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
199.00 ₪ 169.00 ₪

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה זהב "ירושלים העתיקה"

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה זהב "ירושלים העתיקה"
299.00 ₪ 269.00 ₪

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה כסף "גביע הנהרות"

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה כסף "גביע הנהרות"
199.00 ₪ 169.00 ₪

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה כסף "גפן"

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה כסף "גפן"
139.00 ₪ 109.00 ₪

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה כסף "ירושלים העתיקה בורא פרי הגפן"

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה כסף "ירושלים העתיקה בורא פרי הגפן"
139.00 ₪ 109.00 ₪

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה כסף "עיטורי גלים"

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה כסף "עיטורי גלים"
119.00 ₪ 99.00 ₪

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה כסף פיוטר "ירושלים העתיקה"

גביע קידוש ותחתית ממתכת מצופה כסף פיוטר "ירושלים העתיקה"
239.00 ₪ 199.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל "גביע הנהרות"

גביע קידוש ותחתית מניקל "גביע הנהרות"
209.00 ₪ 169.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל "ירושלים העתיקה"

גביע קידוש ותחתית מניקל "ירושלים העתיקה"
119.00 ₪ 99.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל "מעויינים"

גביע קידוש ותחתית מניקל "מעויינים"
139.00 ₪ 109.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל "פרח"

גביע קידוש ותחתית מניקל "פרח"
119.00 ₪ 99.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל ללא רגל "פנינה"

גביע קידוש ותחתית מניקל ללא רגל "פנינה"
129.00 ₪ 99.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל מעוטר "גביע הנהרות"

גביע קידוש ותחתית מניקל מעוטר "גביע הנהרות"
199.00 ₪ 169.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל מעוטר "גפן"

גביע קידוש ותחתית מניקל מעוטר "גפן"
139.00 ₪ 119.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל מעוטר בסגנון פיליגרן ומשובץ אבנים (כחול)

גביע קידוש ותחתית מניקל מעוטר בסגנון פיליגרן ומשובץ אבנים (כחול)
199.00 ₪ 169.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל מעוטר בסגנון פיליגרן משובץ "פנינה"

גביע קידוש ותחתית מניקל מעוטר בסגנון פיליגרן משובץ "פנינה"
199.00 ₪ 169.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל משובץ "הדר"

גביע קידוש ותחתית מניקל משובץ "הדר"
199.00 ₪ 169.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל משובץ "פאר"

גביע קידוש ותחתית מניקל משובץ "פאר"
199.00 ₪ 165.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל משובץ "קדושה"

גביע קידוש ותחתית מניקל משובץ "קדושה"
169.00 ₪ 139.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל משובץ "רימונים"

גביע קידוש ותחתית מניקל משובץ "רימונים"
199.00 ₪ 165.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל משובץ "תפארת"

גביע קידוש ותחתית מניקל משובץ "תפארת"
199.00 ₪ 165.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל עם תבליט "ירושלים העתיקה"

גביע קידוש ותחתית מניקל עם תבליט "ירושלים העתיקה"
199.00 ₪ 169.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מניקל פיליגרן "פנינה"

גביע קידוש ותחתית מניקל פיליגרן "פנינה"
169.00 ₪ 139.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מצופה כסף "ענפים"

גביע קידוש ותחתית מצופה כסף "ענפים"
199.00 ₪ 165.00 ₪

גביע קידוש ותחתית פיוטר "ירושלים העתיקה"

גביע קידוש ותחתית פיוטר "ירושלים העתיקה"
159.00 ₪ 125.00 ₪

גביע קידוש מזכוכית "גפן" (כחול) - לילי אומנות

גביע קידוש מזכוכית "גפן" (כחול) - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מזכוכית "גפן" (צבעוני) - לילי אומנות

גביע קידוש מזכוכית "גפן" (צבעוני) - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מזכוכית "גפן" (תכלת) - לילי אומנות

גביע קידוש מזכוכית "גפן" (תכלת) - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מזכוכית "ירושלים העתיקה" (אדום) - לילי אומנות

גביע קידוש מזכוכית "ירושלים העתיקה" (אדום) - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מזכוכית "ירושלים העתיקה" (כחול) - לילי אומנות

גביע קידוש מזכוכית "ירושלים העתיקה" (כחול) - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מזכוכית "פרחים" (אדום) - לילי אומנות

גביע קידוש מזכוכית "פרחים" (אדום) - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מזכוכית "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

גביע קידוש מזכוכית "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מזכוכית "פרחים" (לבן) - לילי אומנות

גביע קידוש מזכוכית "פרחים" (לבן) - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מזכוכית "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

גביע קידוש מזכוכית "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מכסף עם תחתית "ירושלים העתיקה"

גביע קידוש מכסף עם תחתית "ירושלים העתיקה"
399.00 ₪ 329.00 ₪

גביע קידוש ממתכת מצופה כסף מעוטרת ומשובצת אבנים "ילד טוב"

גביע קידוש ממתכת מצופה כסף מעוטרת ומשובצת אבנים "ילד טוב"
69.00 ₪ 55.00 ₪

גביע קידוש מקריסטל "גפן" (תכלת) - לילי אומנות

גביע קידוש מקריסטל "גפן" (תכלת) - לילי אומנות
219.00 ₪ 185.00 ₪

גביע קידוש מקריסטל (צבעוני) - לילי אומנות

גביע קידוש מקריסטל (צבעוני) - לילי אומנות
219.00 ₪ 185.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת ממתכת מצופה כסף "ירושלים העתיקה"

זוג פמוטי נסיעה לשבת ממתכת מצופה כסף "ירושלים העתיקה"
109.00 ₪ 85.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה לשבת מניקל "ירושלים העתיקה"

זוג פמוטי נסיעה לשבת מניקל "ירושלים העתיקה"
105.00 ₪ 85.00 ₪

זוג פמוטי נסיעה מהודרים לשבת מניקל "ירושלים העתיקה וברכה"

זוג פמוטי נסיעה מהודרים לשבת מניקל "ירושלים העתיקה וברכה"
125.00 ₪ 95.00 ₪

זוג פמוטים לשבת ממתכת מצופה כסף "שבת המלכה"

זוג פמוטים לשבת ממתכת מצופה כסף "שבת המלכה"
499.00 ₪ 469.00 ₪

זוג פמוטים מהודרים לשבת מניקל עם עיטורי מעויינים

זוג פמוטים מהודרים לשבת מניקל עם עיטורי מעויינים
299.00 ₪ 249.00 ₪

זוג פמוטים מהודרים לשבת מפיוטר עם עיטורי "ירושלים העתיקה"

זוג פמוטים מהודרים לשבת מפיוטר עם עיטורי "ירושלים העתיקה"
299.00 ₪ 249.00 ₪

מגש לחלה מעץ מייפל עם תבליט וסכין "ירושלים העתיקה"

מגש לחלה מעץ מייפל עם תבליט וסכין "ירושלים העתיקה"
399.00 ₪ 359.00 ₪

מגש מהודר לחלה מעץ עם תבליט וסכין "ירושלים העתיקה"

מגש מהודר לחלה מעץ עם תבליט וסכין "ירושלים העתיקה"
289.00 ₪ 245.00 ₪

מגש מהודר לחלה מעץ עם תבליט שלושה חלקים וסכין "ירושלים העתיקה"

מגש מהודר לחלה מעץ עם תבליט שלושה חלקים וסכין "ירושלים העתיקה"
289.00 ₪ 245.00 ₪

מגש מהודר לחלה מקרמיקה "גפן"

מגש מהודר לחלה מקרמיקה "גפן"
289.00 ₪ 245.00 ₪

מגש מהודר לחלה מקרמיקה עם סכין "גפן"

מגש מהודר לחלה מקרמיקה עם סכין "גפן"
339.00 ₪ 299.00 ₪

מזרקת יין 8 גביעים ממתכת מצופה כסף ומגש מניקל "נהרות גן עדן"

מזרקת יין 8 גביעים ממתכת מצופה כסף ומגש מניקל "נהרות גן עדן"
449.00 ₪ 389.00 ₪

מזרקת יין 8 גביעים ממתכת מצופה כסף ומגש מניקל "נהרות התנ"ך"

מזרקת יין 8 גביעים ממתכת מצופה כסף ומגש מניקל "נהרות התנ"ך"
589.00 ₪ 525.00 ₪

מחזיק מפיות מזכוכית "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות

מחזיק מפיות מזכוכית "ירושלים העתיקה" - לילי אומנות
169.00 ₪ 139.00 ₪

מחזיק מפיות מזכוכית "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

מחזיק מפיות מזכוכית "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
169.00 ₪ 139.00 ₪

מחזיק מפיות מזכוכית "פרחים" (סגול) - לילי אומנות

מחזיק מפיות מזכוכית "פרחים" (סגול) - לילי אומנות
169.00 ₪ 139.00 ₪

מחזיק מפיות מזכוכית "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

מחזיק מפיות מזכוכית "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
169.00 ₪ 139.00 ₪

מחזיק מפיות מזכוכית "רימונים" (כתום) - לילי אומנות

מחזיק מפיות מזכוכית "רימונים" (כתום) - לילי אומנות
169.00 ₪ 139.00 ₪

מחזיק מפיות מזכוכית "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

מחזיק מפיות מזכוכית "רימונים" (לבן) - לילי אומנות
169.00 ₪ 139.00 ₪

מחזיק מפיות מזכוכית "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

מחזיק מפיות מזכוכית "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
169.00 ₪ 139.00 ₪

מחזיק מפיות מקריסטל - לילי אומנות

מחזיק מפיות מקריסטל - לילי אומנות
199.00 ₪ 169.00 ₪

סט הבדלה אובלי "פרח" (אדום) - לילי אומנות

סט הבדלה אובלי "פרח" (אדום) - לילי אומנות
439.00 ₪ 399.00 ₪

סט הבדלה אובלי "פרח" (כחול) - לילי אומנות

סט הבדלה אובלי "פרח" (כחול) - לילי אומנות
439.00 ₪ 399.00 ₪

סט הבדלה אובלי (כחול) - לילי אומנות

סט הבדלה אובלי (כחול) - לילי אומנות
439.00 ₪ 399.00 ₪

סט הבדלה אובלי (לבן) - לילי אומנות

סט הבדלה אובלי (לבן) - לילי אומנות
439.00 ₪ 399.00 ₪

סט הבדלה מניפה "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות

סט הבדלה מניפה "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות
479.00 ₪ 429.00 ₪

סט הבדלה מניפה "פרח" (שחור) - לילי אומנות

סט הבדלה מניפה "פרח" (שחור) - לילי אומנות
479.00 ₪ 429.00 ₪

סט הבדלה מניפה "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

סט הבדלה מניפה "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
479.00 ₪ 429.00 ₪

סט הבדלה מניפה "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

סט הבדלה מניפה "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
479.00 ₪ 429.00 ₪

סט הבדלה עגול "פרח" (כחול) - לילי אומנות

סט הבדלה עגול "פרח" (כחול) - לילי אומנות
449.00 ₪ 409.00 ₪

סט הבדלה עגול "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

סט הבדלה עגול "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
449.00 ₪ 409.00 ₪

סט הבדלה עגול "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

סט הבדלה עגול "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
449.00 ₪ 409.00 ₪

סט הבדלה עם רגליות "פרח" (כחול) - לילי אומנות

סט הבדלה עם רגליות "פרח" (כחול) - לילי אומנות
479.00 ₪ 429.00 ₪

סט הבדלה עם רגליות "פרח" (סגול) - לילי אומנות

סט הבדלה עם רגליות "פרח" (סגול) - לילי אומנות
479.00 ₪ 429.00 ₪

סט הבדלה עם רגליות "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

סט הבדלה עם רגליות "רימונים" (לבן) - לילי אומנות
479.00 ₪ 429.00 ₪

סט הבדלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

סט הבדלה עם רגליות "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
479.00 ₪ 429.00 ₪

סט יין גדול "ירושלים העתיקה" (אדום) - לילי אומנות

סט יין גדול "ירושלים העתיקה" (אדום) - לילי אומנות
419.00 ₪ 369.00 ₪

סט יין גדול "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות

סט יין גדול "ירושלים העתיקה" (צבעוני) - לילי אומנות
419.00 ₪ 369.00 ₪

סט יין גדול "פרח" (כחול) - לילי אומנות

סט יין גדול "פרח" (כחול) - לילי אומנות
419.00 ₪ 369.00 ₪

סט יין גדול "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

סט יין גדול "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
419.00 ₪ 369.00 ₪

סט יין גדול "רימונים" (סגול) - לילי אומנות

סט יין גדול "רימונים" (סגול) - לילי אומנות
419.00 ₪ 369.00 ₪

סט יין גדול "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

סט יין גדול "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
419.00 ₪ 369.00 ₪

סט יין מלבני "ירושלים העתיקה" (כתום) - לילי אומנות

סט יין מלבני "ירושלים העתיקה" (כתום) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

סט יין מלבני "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

סט יין מלבני "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

סט יין מלבני "רימונים" (כתום) - לילי אומנות

סט יין מלבני "רימונים" (כתום) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

סט יין מלבני "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

סט יין מלבני "רימונים" (לבן) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

סט יין מלבני "רימונים" (סגול) - לילי אומנות

סט יין מלבני "רימונים" (סגול) - לילי אומנות
299.00 ₪ 259.00 ₪

סט יין עגול "פרחים" (סגול) - לילי אומנות

סט יין עגול "פרחים" (סגול) - לילי אומנות
245.00 ₪ 215.00 ₪

סט יין עגול "רימונים" (כחול) - לילי אומנות

סט יין עגול "רימונים" (כחול) - לילי אומנות
245.00 ₪ 215.00 ₪

סט יין עגול "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

סט יין עגול "רימונים" (לבן) - לילי אומנות
245.00 ₪ 215.00 ₪

סט יין קטן "פרח" (אדום) - לילי אומנות

סט יין קטן "פרח" (אדום) - לילי אומנות
229.00 ₪ 199.00 ₪

סט יין קטן "פרח" (כחול) - לילי אומנות

סט יין קטן "פרח" (כחול) - לילי אומנות
229.00 ₪ 199.00 ₪

סט יין קטן "פרח" (צבעוני) - לילי אומנות

סט יין קטן "פרח" (צבעוני) - לילי אומנות
229.00 ₪ 199.00 ₪

סט יין קטן "פרח" (שחור) - לילי אומנות

סט יין קטן "פרח" (שחור) - לילי אומנות
229.00 ₪ 199.00 ₪

סט יין קטן (כחול) - לילי אומנות

סט יין קטן (כחול) - לילי אומנות
219.00 ₪ 189.00 ₪

סט יין קטן (לבן) - לילי אומנות

סט יין קטן (לבן) - לילי אומנות
219.00 ₪ 189.00 ₪

סכין לחלה עם ידית אקרילית - לילי אומנות

סכין לחלה עם ידית אקרילית - לילי אומנות
169.00 ₪ 139.00 ₪

סכין לחלה עם ידית זכוכית - לילי אומנות

סכין לחלה עם ידית זכוכית - לילי אומנות
269.00 ₪ 225.00 ₪

סכין לחלה עם ידית נירוסטה - לילי אומנות

סכין לחלה עם ידית נירוסטה - לילי אומנות
159.00 ₪ 125.00 ₪

פמוטים לשבת חמישה קנים מניקל עם עיטורי מעויינים

פמוטים לשבת חמישה קנים מניקל עם עיטורי מעויינים
459.00 ₪ 409.00 ₪

פמוטים לשבת חמישה קנים עם עיטורים מהודרים ממתכת חלקה מצופה כסף

פמוטים לשבת חמישה קנים עם עיטורים מהודרים ממתכת חלקה מצופה כסף
599.00 ₪ 549.00 ₪

פמוטים לשבת ממתכת מוכספת "ידי הכוהנים" עם כדור "ירושלים העתיקה"

פמוטים לשבת ממתכת מוכספת "ידי הכוהנים" עם כדור "ירושלים העתיקה"
299.00 ₪ 249.00 ₪

פמוטים לשבת שבעה קנים ממתכת מצופה כסף "שבת המלכה"

פמוטים לשבת שבעה קנים ממתכת מצופה כסף "שבת המלכה"
689.00 ₪ 629.00 ₪

פמוטים לשבת שבעה קנים עם עיטורים מהודרים ממתכת חלקה מצופה כסף

פמוטים לשבת שבעה קנים עם עיטורים מהודרים ממתכת חלקה מצופה כסף
719.00 ₪ 659.00 ₪

פמוטים לשבת תשעה קנים עם עיטורים מהודרים ממתכת חלקה מצופה כסף

פמוטים לשבת תשעה קנים עם עיטורים מהודרים ממתכת חלקה מצופה כסף
799.00 ₪ 739.00 ₪

פמוטים מהודרים לשבת שבעה קנים מניקל עם עיטורי "ירושלים העתיקה"

פמוטים מהודרים לשבת שבעה קנים מניקל עם עיטורי "ירושלים העתיקה"
489.00 ₪ 439.00 ₪

פמוטים מהודרים לשבת שלושה קנים מניקל עם עיטורי מעויינים

פמוטים מהודרים לשבת שלושה קנים מניקל עם עיטורי מעויינים
299.00 ₪ 249.00 ₪