Filter by:

Clear All
Min: 25.00 ₪ Max: 999.00 ₪
₪25 ₪999
banner

יאיר עמנואל

מיין לפי
סנן לפי מאפיין

בית מזוזה מעץ ונחושת "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ ונחושת "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
149.00 ₪ 115.00 ₪

בית מזוזה מעץ ונחושת "פרחים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ ונחושת "פרחים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
149.00 ₪ 115.00 ₪

בית מזוזה מעץ ונחושת "ציפורים ורימונים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ ונחושת "ציפורים ורימונים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
149.00 ₪ 115.00 ₪

בית מזוזה מעץ ונחושת "רימונים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ ונחושת "רימונים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
149.00 ₪ 115.00 ₪

בית מזוזה מעץ ונחושת "שערי ירושלים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ ונחושת "שערי ירושלים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
149.00 ₪ 115.00 ₪

עטרה לטלית ממשי פראי "כתר" (כחול) - יאיר עמנואל

עטרה לטלית ממשי פראי "כתר" (כחול) - יאיר עמנואל
189.00 ₪ 149.00 ₪

קופת צדקה מגן דוד מעץ "ירושלים העתיקה - אוריינטלי" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מגן דוד מעץ "ירושלים העתיקה - אוריינטלי" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קופת צדקה מגן דוד מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מגן דוד מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קופת צדקה מגן דוד מעץ בסגנון אוריינטלי - יאיר עמנואל

קופת צדקה מגן דוד מעץ בסגנון אוריינטלי - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ "חמסה" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ "חמסה" - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ "טווסים" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ "טווסים" - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ "ירושלים העתיקה - נוף" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ "ירושלים העתיקה - נוף" - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ "מגדל דוד" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ "מגדל דוד" - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ "נביאים" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ "נביאים" - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ "תיבת נח" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ "תיבת נח" - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ סגנון אוריינטלי - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ סגנון אוריינטלי - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קופת צדקה מלבנית מעץ סגנון ארמני - יאיר עמנואל

קופת צדקה מלבנית מעץ סגנון ארמני - יאיר עמנואל
219.00 ₪ 189.00 ₪

קופת צדקה מעץ בצורת בית "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מעץ בצורת בית "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
249.00 ₪ 219.00 ₪

קופת צדקה מעץ בצורת בית "ציפורים" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מעץ בצורת בית "ציפורים" - יאיר עמנואל
249.00 ₪ 219.00 ₪

קופת צדקה מעץ בצורת בית "רימונים" - יאיר עמנואל

קופת צדקה מעץ בצורת בית "רימונים" - יאיר עמנואל
249.00 ₪ 219.00 ₪

קופת צדקה עגולה מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל

קופת צדקה עגולה מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 169.00 ₪

קופת צדקה עגולה מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל

קופת צדקה עגולה מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 169.00 ₪

קופת צדקה עגולה מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל

קופת צדקה עגולה מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 169.00 ₪

קופת צדקה עגולה מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

קופת צדקה עגולה מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 169.00 ₪

קופת צדקה עגולה מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל

קופת צדקה עגולה מאלומיניום (צבעוני) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 169.00 ₪

קופת צדקה עגולה מעץ "טווסים" - יאיר עמנואל

קופת צדקה עגולה מעץ "טווסים" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 139.00 ₪

קופת צדקה עגולה מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

קופת צדקה עגולה מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 139.00 ₪

קופת צדקה עגולה מעץ "פרחים" - יאיר עמנואל

קופת צדקה עגולה מעץ "פרחים" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 139.00 ₪

קופת צדקה עגולה מעץ "תיבת נח" - יאיר עמנואל

קופת צדקה עגולה מעץ "תיבת נח" - יאיר עמנואל
129.00 ₪ 109.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום "להבה" (אדום) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום "להבה" (אדום) - יאיר עמנואל
89.00 ₪ 79.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום "להבה" (זהב) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום "להבה" (זהב) - יאיר עמנואל
89.00 ₪ 79.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום "להבה" (טורקיז) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום "להבה" (טורקיז) - יאיר עמנואל
89.00 ₪ 79.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום "להבה" (כחול) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום "להבה" (כחול) - יאיר עמנואל
89.00 ₪ 79.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום "להבה" (כסף) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום "להבה" (כסף) - יאיר עמנואל
89.00 ₪ 79.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (ורוד) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (ורוד) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (טורקיז) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (טורקיז) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (ירוק) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (ירוק) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (כסף מט) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (כסף מט) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (כתום) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (כתום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (סגול) - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מאלומיניום (סגול) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מעץ "אוריינטלי" - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מעץ "אוריינטלי" - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 89.00 ₪

תושבת לנר זיכרון מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

תושבת לנר זיכרון מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 89.00 ₪

זוג פמוטים לשבת חיתוך בעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

זוג פמוטים לשבת חיתוך בעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
269.00 ₪ 229.00 ₪

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (אדום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (אדום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (ורוד) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (ורוד) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (זהב) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (זהב) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (טורקיז) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (טורקיז) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (ירוק) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (ירוק) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (כחול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (כחול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (כסף מט) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (כסף מט) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (כסף) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (כסף) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (כתום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (כתום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (סגול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מלבני מאלומיניום חתוך בלייזר (סגול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (אדום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (אדום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (טורקיז) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (טורקיז) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כחול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (כחול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "פרחים" (צבעוני) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים" (אדום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים" (אדום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים" (טורקיז) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים" (טורקיז) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "ציפורים" (צבעוני) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (אדום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (אדום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (טורקיז) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (טורקיז) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (צבעוני) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רימונים" (צבעוני) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רכבות" - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רכבות" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רכבות" (אדום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רכבות" (אדום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רכבות" (טורקיז) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רכבות" (טורקיז) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רכבות" (כחול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רכבות" (כחול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רכבות" (צבעוני) - יאיר עמנואל

בית מזוזה ממתכת חתוכה בלייזר "רכבות" (צבעוני) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
99.00 ₪ 89.00 ₪

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (אדום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (אדום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (ורוד) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (ורוד) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (זהב) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (זהב) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (טורקיז) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (טורקיז) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (ירוק) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (ירוק) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (כחול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (כחול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (כסף מט) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (כסף מט) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (כסף) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (כסף) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (כתום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (כתום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (סגול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעוגל מאלומיניום חתוך בלייזר (סגול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מעץ "אבני ירושלים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "אבני ירושלים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "אוריינטלי" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "אוריינטלי" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "איילים וציפורים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "איילים וציפורים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "דמויות" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "דמויות" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "ירושלים פנורמה" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "ירושלים פנורמה" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "ירושלים פנורמה" (כחול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "ירושלים פנורמה" (כחול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "ירושלים פנורמה" (צהוב) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "ירושלים פנורמה" (צהוב) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "מגדל דוד" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "מגדל דוד" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
55.00 ₪ 39.00 ₪

בית מזוזה מעץ "נבל דוד" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "נבל דוד" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "נוף ירושלים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "נוף ירושלים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "פרחים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "פרחים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "פרפרים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "פרפרים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "ציפורים ורימונים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "ציפורים ורימונים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "ציפורים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "ציפורים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "צעצועים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "צעצועים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "רימונים" (כחול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "ריקודים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "ריקודים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "שבעת המינים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "שערי ירושלים" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "שערי ירושלים" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "תורה" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "תורה" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "תיבת נח" - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "תיבת נח" - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
59.00 ₪ 49.00 ₪

בית מזוזה מעץ "תיבת נח" (גדול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מעץ "תיבת נח" (גדול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
69.00 ₪ 59.00 ₪

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר (אדום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר (אדום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר (ורוד) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר (ורוד) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר (כחול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר (כחול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר (כתום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר (כתום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר עם פסים (אדום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר עם פסים (אדום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר עם פסים (ורוד) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר עם פסים (ורוד) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר עם פסים (כחול) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר עם פסים (כחול) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר עם פסים (כתום) - יאיר עמנואל

בית מזוזה מרובע מאלומיניום חתוך בלייזר עם פסים (כתום) - יאיר עמנואל אפשרות להוספת קלף
79.00 ₪ 69.00 ₪

גביע קידוש אליהו מעץ עם תחתית "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

גביע קידוש אליהו מעץ עם תחתית "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (זהב - אדום) - יאיר עמנואל

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (זהב - אדום) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (זהב - כסף) - יאיר עמנואל

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (זהב - כסף) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (זהב) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (כחול - אדום) - יאיר עמנואל

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (כחול - אדום) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 119.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (סגול - ורוד) - יאיר עמנואל

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (סגול - ורוד) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (סגול) - יאיר עמנואל

גביע קידוש ותחתית מאלומיניום (סגול) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום (טורקיז) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום (טורקיז) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום (כחול) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום מוכסף עם תחתית (אדום) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום מוכסף עם תחתית (אדום) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום מוכסף עם תחתית (זהב) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום מוכסף עם תחתית (זהב) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום מוכסף עם תחתית (טורקיז) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום מוכסף עם תחתית (טורקיז) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום מוכסף עם תחתית (כחול) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום מוכסף עם תחתית (כחול) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (אדום) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (אדום) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (זהב - אדום) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (זהב - אדום) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (זהב) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (זהב) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (טורקיז) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (טורקיז) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (כחול - טורקיז) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (כחול - טורקיז) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (כחול) - יאיר עמנואל

גביע קידוש מאלומיניום עם תחתית (כחול) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪