משלוחים והחזרות

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו. 

אספקה לבית הלקוח

סט פרי תספק למשתמש את הפריטים באמצעות דואר ישראל או חברת שילוח (להלן: "חברת השילוח") בהתאם לעניין.

אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 21 ימי עסקים). סט פרי איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. סט פרי אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית וכן למדינות עמן לישראל עמן לישראל אין יחסים ו/או לא ניתן לשלוח להם דברי דואר מישראל.

אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר ("דמי משלוח").

דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול שתישלח לכל המאוחר 12 שעות לאחר

ביצוע הרכישה ושתישלח לדואר האלקטרוני שלהלן: service@gifts4jewish.com ("כתובת המייל") שכותרתה תהא "ביטול עסקה". בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות משלוח הפריט לכתובת: החרמון 5/28, אור עקיבא 3060000 ("מען החברה"). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. ההחזר הכספי שיינתן יהיה בניכוי דמי המשלוח.

במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות משלוח הפריט לכתובת: ירושלים 29א ראשון לציון

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של סט פרי בדוא"ל:service@gifts4jewish.com או בטלפון 050-5584304.

בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

א.       כנגד משלוח המוצר למען הספק בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט.

ב.       תכשיטים, מוצרי ספא וקוסמטיקה - בתנאי שאריזתם לא נפתחה.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי או חשבון ה-PayPal שבאמצעותו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.

החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה על ידי משלוח המוצר למען החברה ובהתאם לתקנות ביטול עסקה, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי סט פרי

סט פרי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי;

אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי או התשלום באמצעות PayPal וכן פרטיו המלאים של המשתמש;

בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסט פרי ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור

פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות סט פרי לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

בנסיבות כאמור רשאית סט פרי לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

בוטלה מכירה כאמור סט פרי לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.  

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של סט פרי במייל service@gifts4jewish.com או בטלפון: 054-6398138.