Filter by:

Clear All
Min: 35.00 ₪ Max: 1,199.00 ₪
₪35 ₪1199
banner

מתנות לראש השנה

הראש של השנה
 
א' בתשרי הוא היום הראשון להשלמת בריאת העולם ולכן הוא הוא נקבע לראש השנה. כשם שראש האדם מפעיל את כל הגוף, כך בראש-השנה נקבע כל מה שיקרה במשך השנה.
 

א' בתשרי אינו רק היום הראשון של השנה לפי מנין השנים בלוח היהודי, אלא גם ה'ראש' שלה. מדוע נקבע א' בתשרי כיום הראשון של השנה; והלוא מנין החודשים מתחיל בחודש ניסן, שנקרא בתורה החודש הראשון?

א' בתשרי הוא היום הראשון להשלמת בריאת העולם - "זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון". ביום זה השלים הקב"ה את כל מעשי בראשית, שנמשכו מכ"ה באלול, במשך ששה ימים. ביום השישי נשלמה הבריאה בבריאת האדם הראשון, ואותו יום ראש-השנה היה.

כשם שראש האדם מפעיל את כל הגוף, כך בראש-השנה נקבע כל מה שיקרה במשך השנה, כמו שנאמר: "עיני ה' אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה" - מראש-השנה נידון מה יהא בסופה (תלמוד,'ראש-השנה' דף ח' עמוד א'). ולכן נקרא יום זה "יום הדין".

מיין לפי

כלי לדבש מקריסטל

כלי לדבש מקריסטל
140.00 ₪ 109.00 ₪

כלי לדבש מקרמיקה "רון"

כלי לדבש מקרמיקה "רון"
55.00 ₪ 45.00 ₪

כלי לדבש מקרמיקה משובצת "תפוח"

כלי לדבש מקרמיקה משובצת "תפוח"
90.00 ₪ 69.00 ₪

כלי לדבש מקרמיקה עם צלחת "רימון"

כלי לדבש מקרמיקה משובצת עם צלחת "רימון"
115.00 ₪ 95.00 ₪

כלי לדבש מקרמיקה עם צלחת "רימונים"

כלי לדבש מקרמיקה עם צלחת "רימונים"
115.00 ₪ 95.00 ₪

כלי לדבש מקרמיקה עם תחתית "רימון"

כלי לדבש מקרמיקה משובצת עם צלחת "רימון"
90.00 ₪ 69.00 ₪

כלי לדבש מקרמיקה עם תחתית "רימון" (אדום)

כלי לדבש מקרמיקה עם תחתית "רימון" (אדום)
65.00 ₪ 49.00 ₪

כלי לדבש מקרמיקה עם תחתית "תפוח"

כלי לדבש מקרמיקה עם תחתית "תפוח"
65.00 ₪ 49.00 ₪

צלחת לראש השנה מזכוכית "רימונים ועלים"

צלחת לראש השנה מזכוכית "רימונים ועלים"
140.00 ₪ 109.00 ₪

צלחת לראש השנה מזכוכית "רימונים"

צלחת לראש השנה מזכוכית "רימונים"
140.00 ₪ 109.00 ₪

שופר מסולסל "פרחים" - לילי אומנות

שופר מסולסל "פרחים" - לילי אומנות
1,200.00 ₪ 999.00 ₪

שופר מסולסל "רימונים" - לילי אומנות

שופר מסולסל "רימונים" - לילי אומנות
1,200.00 ₪ 999.00 ₪

שופר מעוטר "מגן דוד" - לילי אומנות

שופר מעוטר "מגן דוד" - לילי אומנות
400.00 ₪ 350.00 ₪

שופר מעוטר "פרחים" - לילי אומנות

שופר מעוטר "פרחים" - לילי אומנות
400.00 ₪ 350.00 ₪

שופר מעוטר "ציפורים" - לילי אומנות

שופר מעוטר "ציפורים" - לילי אומנות
750.00 ₪ 650.00 ₪

שופר מעוטר "רימונים" - לילי אומנות

שופר מעוטר "רימונים" - לילי אומנות
750.00 ₪ 650.00 ₪

שופר קודו

שופר קודו
1,000.00 ₪ 799.00 ₪

תיק לשופר עם ריקמת כסף "אתרוג"

תיק לשופר עם ריקמת כסף "אתרוג"
125.00 ₪ 99.00 ₪

תיק לשופר עם ריקמת כסף "שופר"

תיק לשופר עם ריקמת כסף "שופר"
125.00 ₪ 99.00 ₪

כלי לדבש בצורת תפוח עם צלוחית "פרחים" - לילי אומנות

כלי לדבש בצורת תפוח עם צלוחית "פרחים" - לילי אומנות
209.00 ₪ 169.00 ₪

כלי לדבש בצורת תפוח עם צלוחית "שנה טובה" - לילי אומנות

כלי לדבש בצורת תפוח עם צלוחית "שנה טובה" - לילי אומנות
209.00 ₪ 169.00 ₪

כלי לדבש בצורת תפוח עם צלוחית "תפוח בדבש" - לילי אומנות

כלי לדבש בצורת תפוח עם צלוחית "תפוח בדבש" - לילי אומנות
209.00 ₪ 169.00 ₪

כלי לדבש בצורת תפוח עם צלוחית "תפוחים" - לילי אומנות

כלי לדבש בצורת תפוח עם צלוחית "תפוחים" - לילי אומנות
209.00 ₪ 169.00 ₪

כלי לדבש מברונזה "שנה טובה"

כלי לדבש מברונזה "שנה טובה"
55.00 ₪ 45.00 ₪

כלי לדבש מנירוסטה "פרחים" - לילי אומנות

כלי לדבש מנירוסטה "פרחים" - לילי אומנות
279.00 ₪ 239.00 ₪

כלי לדבש מנירוסטה "רימונים" - לילי אומנות

כלי לדבש מנירוסטה "רימונים" - לילי אומנות
399.00 ₪ 349.00 ₪

כלי לדבש מנירוסטה "שנה טובה"

כלי לדבש מנירוסטה "שנה טובה"
45.00 ₪ 35.00 ₪

כלי לדבש מקרמיקה "תפוח עץ"

כלי לדבש מקרמיקה "תפוח עץ"
65.00 ₪ 49.00 ₪

כלי לדבש עם מגש מרובע לתפוחים "פרחים" (אדום) - לילי אומנות

כלי לדבש עם מגש מרובע לתפוחים "פרחים" (אדום) - לילי אומנות
209.00 ₪ 175.00 ₪

כלי לדבש עם מגש מרובע לתפוחים "פרחים" (כחול) - לילי אומנות

כלי לדבש עם מגש מרובע לתפוחים "פרחים" (כחול) - לילי אומנות
209.00 ₪ 175.00 ₪

כלי לדבש עם מגש עגול לתפוחים "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

כלי לדבש עם מגש עגול לתפוחים "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
209.00 ₪ 175.00 ₪

כלי לדבש עם מגש עגול לתפוחים "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

כלי לדבש עם מגש עגול לתפוחים "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
209.00 ₪ 175.00 ₪

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "רימונים" (אדום) - לילי אומנות

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "רימונים" (אדום) - לילי אומנות
199.00 ₪ 165.00 ₪

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "רימונים" (לבן) - לילי אומנות

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "רימונים" (לבן) - לילי אומנות
199.00 ₪ 165.00 ₪

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "רימונים" (צבעוני) - לילי אומנות
199.00 ₪ 165.00 ₪

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "שנה טובה" - לילי אומנות

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "שנה טובה" - לילי אומנות
185.00 ₪ 155.00 ₪

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "שנת ברכה" - לילי אומנות

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "שנת ברכה" - לילי אומנות
145.00 ₪ 119.00 ₪

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "תפוח עץ" - לילי אומנות

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "תפוח עץ" - לילי אומנות
145.00 ₪ 119.00 ₪

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "תפוחים" - לילי אומנות

כלי לדבש עם מכסה וצלוחית "תפוחים" - לילי אומנות
229.00 ₪ 189.00 ₪

כלי לדבש עם מכסה מעוטר וצלוחית "פרחים" (אדום) - לילי אומנות

כלי לדבש עם מכסה מעוטר וצלוחית "פרחים" (אדום) - לילי אומנות
209.00 ₪ 175.00 ₪

כלי לדבש עם מכסה מעוטר וצלוחית "פרחים" (לבן) - לילי אומנות

כלי לדבש עם מכסה מעוטר וצלוחית "פרחים" (לבן) - לילי אומנות
209.00 ₪ 175.00 ₪

כלי לדבש עם מכסה מעוטר וצלוחית "רימונים" - לילי אומנות

כלי לדבש עם מכסה מעוטר וצלוחית "רימונים" - לילי אומנות
209.00 ₪ 175.00 ₪

כלי לדבש עם רגל וצלוחית "פרחים צבעוניים" - לילי אומנות

כלי לדבש עם רגל וצלוחית "פרחים צבעוניים" - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

כלי לדבש עם רגל וצלוחית "פרחים" - לילי אומנות

כלי לדבש עם רגל וצלוחית "פרחים" - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

כלי לדבש עם רגל וצלוחית "שנה טובה" - לילי אומנות

כלי לדבש עם רגל וצלוחית "שנה טובה" - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

כלי לדבש עם רגל וצלוחית "תפוח בדבש" - לילי אומנות

כלי לדבש עם רגל וצלוחית "תפוח בדבש" - לילי אומנות
219.00 ₪ 179.00 ₪

צלוחית דבש מקריסטל - קיסריה ארט

צלוחית דבש מקריסטל - קיסריה ארט
549.00 ₪ 449.00 ₪

שופר כבש מסורתי

שופר כבש מסורתי
140.00 ₪ 99.00 ₪

שופר מקרן איילים - "שופרות ישראל"

שופר מקרן איילים - "שופרות ישראל"
89.00 ₪ 69.00 ₪

שופר מקרן איילים מצופה כסף - "שופרות ישראל"

שופר מקרן איילים מצופה כסף - "שופרות ישראל"
550.00 ₪ 439.00 ₪

שופר מקרן ראם מצופה כסף - "שופרות ישראל"

שופר מקרן ראם מצופה כסף - "שופרות ישראל"
999.00 ₪ 799.00 ₪

שופר מרוקאי מיוחד

שופר מרוקאי מיוחד
850.00 ₪ 669.00 ₪

שופר תימני (קודו) - "שופרות ישראל"

שופר תימני (קודו) - "שופרות ישראל"
350.00 ₪ 279.00 ₪

שופר תימני מצופה כסף (קודו) - "שופרות ישראל"

שופר תימני מצופה כסף (קודו) - "שופרות ישראל"
1,500.00 ₪ 1,199.00 ₪

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (אדום) - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 89.00 ₪

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל

מחזיק לנר בצורת רימון מאלומיניום (כסף) - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 89.00 ₪

מעמד לשופר מעץ "ירושלים העתיקה" (גדול) - יאיר עמנואל

מעמד לשופר מעץ "ירושלים העתיקה" (גדול) - יאיר עמנואל
189.00 ₪ 169.00 ₪

מעמד לשופר מעץ "ירושלים העתיקה" (קטן) - יאיר עמנואל

מעמד לשופר מעץ "ירושלים העתיקה" (קטן) - יאיר עמנואל
159.00 ₪ 139.00 ₪

מעמד לשופר מעץ "שבעת המינים" (גדול) - יאיר עמנואל

מעמד לשופר מעץ "שבעת המינים" (גדול) - יאיר עמנואל
189.00 ₪ 169.00 ₪

מעמד לשופר מעץ "שבעת המינים" (קטן) - יאיר עמנואל

מעמד לשופר מעץ "שבעת המינים" (קטן) - יאיר עמנואל
159.00 ₪ 139.00 ₪

צלוחית דבש גדולה מאלומיניום בצורת רימון (אדום) - יאיר עמנואל

צלוחית דבש גדולה מאלומיניום בצורת רימון (אדום) - יאיר עמנואל
189.00 ₪ 149.00 ₪

צלוחית דבש גדולה מאלומיניום בצורת רימון (כסף) - יאיר עמנואל

צלוחית דבש גדולה מאלומיניום בצורת רימון (כסף) - יאיר עמנואל
189.00 ₪ 149.00 ₪

צלוחית דבש מאלומיניום "רימונים" (אדום) - יאיר עמנואל

צלוחית דבש מאלומיניום "רימונים" (אדום) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

צלוחית דבש מאלומיניום "רימונים" (כסף) - יאיר עמנואל

צלוחית דבש מאלומיניום "רימונים" (כסף) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 179.00 ₪

צלוחית דבש מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

צלוחית דבש מעץ "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

צלוחית דבש מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל

צלוחית דבש מעץ "רימונים" - יאיר עמנואל
169.00 ₪ 149.00 ₪

צלוחית דבש קטנה מאלומיניום בצורת רימון (אדום) - יאיר עמנואל

צלוחית דבש קטנה מאלומיניום בצורת רימון (אדום) - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 89.00 ₪

צלוחית דבש קטנה מאלומיניום בצורת רימון (כסף) - יאיר עמנואל

צלוחית דבש קטנה מאלומיניום בצורת רימון (כסף) - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 89.00 ₪

קישוט קיר בצורת רימון "שלום" - יאיר עמנואל

קישוט קיר בצורת רימון "שלום" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר בצורת רימון "שלום" (אנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר בצורת רימון "שלום" (אנגלית) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר בצורת רימון "שלום" (עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר בצורת רימון "שלום" (עברית) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר בצורת רימון "שנה טובה" - יאיר עמנואל

קישוט קיר בצורת רימון "שנה טובה" - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר בצורת רימון (אדום) - יאיר עמנואל

קישוט קיר בצורת רימון (אדום) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר גדול ממשי רקום "רימונים" (לבן) - יאיר עמנואל

קישוט קיר גדול ממשי רקום "רימונים" (לבן) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "אני לדודי" (לבן - עברית ואנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "אני לדודי" (לבן - עברית ואנגלית) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "אני לדודי" (לבן - עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "אני לדודי" (לבן - עברית) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (זהב - אנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (זהב - אנגלית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (זהב - עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (זהב - עברית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (כחול - אנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (כחול - אנגלית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (כחול - עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (כחול - עברית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (צבעוני - אנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (צבעוני - אנגלית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (צבעוני - עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים פרחים" (צבעוני - עברית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים" (זהב - אנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים" (זהב - אנגלית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים" (זהב - עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים" (זהב - עברית) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 165.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים" (כחול - אנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים" (כחול - אנגלית) - יאיר עמנואל
199.00 ₪ 165.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים" (כחול - עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים" (כחול - עברית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים" (צבעוני - עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "ברוכים הבאים" (צבעוני - עברית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "דגים שלום" (צבעוני - אנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "דגים שלום" (צבעוני - אנגלית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים - שלום" (לבן - אנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים - שלום" (לבן - אנגלית) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים - שלום" (לבן - עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים - שלום" (לבן - עברית) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים - שלום" (לבן) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים - שלום" (לבן) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים אני לדודי" - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים אני לדודי" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים אני לדודי" (עברית ואנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים אני לדודי" (עברית ואנגלית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים אשת חיל" - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים אשת חיל" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים וחיטה" - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים וחיטה" - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים שלום" (אנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים שלום" (אנגלית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים שלום" (עברית ואנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים שלום" (עברית ואנגלית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים שלום" (עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים שלום" (עברית) - יאיר עמנואל
229.00 ₪ 199.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים" (זהב) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים" (זהב) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים" (לבן) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "רימונים" (לבן) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "שלום" (לבן - אנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "שלום" (לבן - אנגלית) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "שלום" (לבן - עברית ואנגלית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "שלום" (לבן - עברית ואנגלית) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "שלום" (לבן - עברית) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "שלום" (לבן - עברית) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

קישוט קיר ממשי רקום "שנה טובה" (לבן) - יאיר עמנואל

קישוט קיר ממשי רקום "שנה טובה" (לבן) - יאיר עמנואל
59.00 ₪ 49.00 ₪

רימון גדול מזכוכית (אדום) - יאיר עמנואל

רימון גדול מזכוכית (אדום) - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 79.00 ₪

רימון גדול מזכוכית (כחול) - יאיר עמנואל

רימון גדול מזכוכית (כחול) - יאיר עמנואל
99.00 ₪ 79.00 ₪

רימון מעיסת נייר "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל

רימון מעיסת נייר "ירושלים העתיקה" - יאיר עמנואל
109.00 ₪ 89.00 ₪

רימון מעיסת נייר "פרחים" - יאיר עמנואל

רימון מעיסת נייר "פרחים" - יאיר עמנואל
109.00 ₪ 89.00 ₪

רימון מעיסת נייר "צורות גיאומטריות" - יאיר עמנואל

רימון מעיסת נייר "צורות גיאומטריות" - יאיר עמנואל
109.00 ₪ 89.00 ₪

רימון מעיסת נייר "ציפור על עץ" - יאיר עמנואל

רימון מעיסת נייר "ציפור על עץ" - יאיר עמנואל
109.00 ₪ 89.00 ₪

רימון מעיסת נייר "ציפורים" - יאיר עמנואל

רימון מעיסת נייר "ציפורים" - יאיר עמנואל
109.00 ₪ 89.00 ₪

רימון מעיסת נייר "רימונים" - יאיר עמנואל

רימון מעיסת נייר "רימונים" - יאיר עמנואל
109.00 ₪ 89.00 ₪

תיק לשופר מקטיפה "ירושלים העתיקה" (אדום) - יאיר עמנואל

תיק לשופר מקטיפה "ירושלים העתיקה" (אדום) - יאיר עמנואל
79.00 ₪ 69.00 ₪

תיק לשופר מקטיפה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל

תיק לשופר מקטיפה "ירושלים העתיקה" (כחול) - יאיר עמנואל
79.00 ₪ 69.00 ₪

תיק לשופר מקטיפה סגנון תימני - יאיר עמנואל

תיק לשופר מקטיפה סגנון תימני - יאיר עמנואל
189.00 ₪ 149.00 ₪

תמונת ריקמה עם מסגרת מבד "ברוך אתה" (כחול) - יאיר עמנואל

תמונת ריקמה עם מסגרת מבד "ברוך אתה" (כחול) - יאיר עמנואל
149.00 ₪ 129.00 ₪